+420224229635 info@mestektraining.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MESTEK TRAINING s.r.o.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školení managementu

 

MESTEK TRAINING s.r.o. | Praha 1

 
 
 

Ohlasy účastníků školení

 
 
 
 
 
Programu„Management I“ jsem se zúčastnila na jaře r. 2016. V porovnání s
bdobnými rozvojovými aktivitami vyzdvihuji především výborné metodické zpracování, které v dobrém slova smyslu nutí účastníky k aktivní domácí přípravě a přemýšlení. Prezentace vlastních témat pak znatelně zlepšuje prezentační dovednosti a ve vzájemné diskuzi s kolegy pak i dovednosti komunikační.

V programu probíraná témata korespondovala s tím, co musí každý vedoucí pracovník zvládnout, a velmi pozitivně hodnotím praktické příklady, jež v hojné míře obohacovaly každou z probíraných oblastí.

 
Markéta Křížová, vedoucí oddělení HR,
A. Pöttinger spol.s.r.o.

 
 
 
 
 
Spolu s našimi řídícími pracovníky jsem absolvoval kurzy Leadership 1 a 2 - školení na manažerské dovednosti. Oceňuji vysokou profesionální úroveň lektora, který umí celou problematiku velmi dobře podat, má přesvědčivý výklad a je vidět, že má velké praktické manažerské zkušenosti z života a z mnoha firem. Používá interaktivní lektorské metody, účastníci jen nesedí, ale vtáhne je do celé problematiky. Velmi se mi líbí že každý účastník dostane individuální zpětnou vazbu a tak ví, na co se má zaměřit. Mohu vřele doporučit.

 
Petr Novák, generální ředitel,
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

 
 
 
 
 
,, Na cestě manažerské socializace jsem osobně absolvoval mnoho školení. Mezi nimi i trénink pro manažery vedený Ing. Antonínem Mestekem. Když jsem vybíral později školení pro své manažery, zvolil jsem bez váhání ,,Mesteka". Prostě protože školitel byl zkušený praktik, program prakticky orientovaný a obsah pragmatický. A proto jej doporučuji.
 
Ing. Stanislav Koutný, Ph.D.
jednatel obchodní společnosti


 
 
 
 
 
 
 
Měl jsem možnost absolvovat trénink Management 1 a Management 2. Oba kurzy byly vedené p. Antonínem Mestekem. Kombinace skvělého obsahu, velmi logicky promyšlené struktury a návaznosti jednotlivých částí, využívání andragogického přístupu k učení se dospělých a hlavně díky formě, tj. jedná se o tréning, těžím z této cenné zkušenosti ve své manažerské roli dodnes. Nemohu však nezmínit, že kdyby nebylo osobnosti lektora, nebyl by průběh tréningu a hlavně nabyté zkušenosti takové. Pan Antonín je osobnost. Je zkušený lektor, velmi dobře dokáže přirozeně upoutat pozornost posluchačů, za jeho slovy je praktická a mnoholetá manažerská zkušenost a do každého tréningu dává ze sebe maximum. Kromě toho všeho dává neuvěřitelně přirozený a lidský rozměr celému průběhu a nezapomíná ani na ... Zjistit více
 
Lukáš Andrle, personální ředitel,
Ingersoll-Rand Technologies, s. r. o.


 
 
 
 
 
Absolvoval jsem tréninky vedené Ing. Antonínem Mestekem a na základě mé velmi pozitivní zkušenosti pravidelně absolvují jeho tréninky zejména Management – Leadership 1 a Management – Leadership 2, moji spolupracovníci v rámci interních tréninků „šitých na míru“ pro naši společnost. Jsou hodnoceny stupněm výborně a jsou také velkým přínosem pro vnitrofiremní kulturu naší společnosti.

Zejména je oceňována odborná úroveň školitele a jeho rozsáhlé zkušenosti z manažerské praxe. Účastníci také velmi vítají předávanou zpětnou vazbu, která přispívá k jejich zlepšení. Tento trénink mohu velmi doporučit i v roce 2018 plánujeme trénink Management 1 – Leadership 1.


 
Ing. Miroslav Mácha,
předseda představenstva ZVVZ, a.s.