+420224229635 info@mestektraining.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MESTEK TRAINING s.r.o.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabídka školení, kurzů a tréninků

 

MESTEK TRAINING s.r.o. | Praha 1

 
 
 

Termíny kurzů

 
 
 
Management Leadership 1 – Brno – 344
 
18.3., 1.4., 22.4., 6.5., 20.5. a 3.6. 2020
 
 
 
 
 
 
Management Leadership 2 – Brno – 137
 
19.3., 2.4., 23.4. a 7.5. 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
Management Leadership 1 – Praha – 345
 
11.3., 25.3., 15.4., 29.4., 13.5. a 27.5. 2020
 
 
 
 
 
 
 
Management Leadership 2 – Praha – 138
 
12.3., 26.3., 16.4., 30.4. 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabídka školení, kurzů a tréninků:

 
Management – Leadership 1
6 tréninkových dnů, počet účastníků do 12 osob

Cíl:
posílení stanoviska k procesu změn, zvýšení předpokladu pro úspěšné vedení, schopnost motivovat spolupracovníky a zlepšení přesvědčivé komunikace s nimi

Rámcový obsah:
leadership, zásady vedení, význam postoje ke své činnosti a svým spolupracovníkům, sebemotivace a motivace ostatních, přesvědčivá komunikace, zásady úspěšného působení, myšlení ve změnách, typické rozhovory v praxi účastníků, vydání příkazu, uznání, chvála, výtka, vedení porad, hodnocení spolupracovníků, základy prezentace a další

Management – Leadership 2
4 tréninkové dny, počet účastníků do 12 osob
Určeno pro absolventy Management – Leadership 1

Cíl:
prohloubení dosažených znalostí a jejich uplatnění v praxi na základě absolvování tréninku Management – Leadership 1, zvýšení schopnosti kreativity, koučink vybraných konkrétních situací z praxe účastníků

Rámcový obsah:
kreativní techniky, asertivita, asertivní komunikace, vedení diskuze, konfrontace – názor proti názoru, zjišťování silných a slabých stránek účastníků – test, kritické myšlení, rozvoj strategického myšlení a koučink vybraných konkrétních situací z praxe účastníků


Team management
3 trénikové dny, počet účastníků do 12 osob

Cíl
: osvojení si principů týmové spolupráce, dosažení synergických efektů, schopnost sestavení a vedení týmu, komunikace v týmu

Rámcový obsah
: tvorba synergických efektů, kritéria výběru členů týmu, týmové role, vedení týmu, vedení projektů, komunikace v týmu, principy moderace, vedení orientované na cíl, organizační struktury vhodné pro uplatnění týmové spolupráce, týmový výcvik a týmové hryTime management
3 tréninkové dny, počet účastníků do 12 osob

Cíl: osvojení metod efektivního využívání pracovního i volného času, schopnost stanovení priorit, principy plánování času, delegování, plánování cílů

Rámcový obsah: vymezení pojmu managementu času, management pracovního a volného času, schopnost stanovení priorit, myšlení v cílech, kritéria k profesionálnímu stanovení cílů, zloději času a jejich analýza, odstraňování zlodějů času, delegování – nástroj k úspoře času, plánování cílů – denní plán, techniky organizace pracovního dne, schopnost říci ne, efekt pily, telefon a mail, filtr informací, technika rychločetby a její uplatněníStres management
2 tréninkové dny, počet účastníků do 12 osob

Cíl
: zvýšení odolnosti proti stresu, zlepšení schopnosti koncentrace, rozvinutí pozitivního myšlení

Rámcový obsah: odolnost proti stresu – Di stres, motivační stres – Eu stres, zlepšení schopnosti koncentrace, osobní změna – odvaha ke změnám, zvýšení schopnosti překonávání překážek, pozitivní myšlení a jak ho dosáhnout, orientace na budoucnost, životní styl a relaxační techniky,Komunikace
2 tréninkové dny, počet účastníků do 12 osob

Cíl
: prohloubení komunikačních schopností, řízené rozhovory, empatie a umění naslouchat v komunikaci, základy rétoriky

Rámcový obsah
: principy verbální a neverbální komunikace, schopnost zapůsobit, komunikace orientovaná na cíl – umět klást otázky, význam vizualizace, schopnost empatie, rozdíl mezi posloucháním a nasloucháním, situační rozhovory, základy rétoriky, spontální prezentace, techniky vyjednávání, řešení konfliktů, komunikace s různými typy osobností, zvládání námitek, asertivní komunikaceMedia trénink
2 tréninkové dny, počet účastníků do 12 osob

Cíl
: osvojení si principů přesvědčivé komunikace s médii, základní principy práce s médii, PR techniky, zlepšení kreativních schopností

Rámcový obsah
: typické situace ve styku s médii, tisková konference, interviů, reakce na zákeřné otázky, vytváření pozitivního okolí, různé druhy PR technik a jejich využití v praxi, koučink vybraných situací z praxe s využitím videokamery, osobní poradenství s image makeremPrezentace
2 tréninkové dny, počet účastníků do 12 osob

Cíl
: zvýšení schopnosti osobního působení, zlepšení přesvědčovacích schopností, nácvik různých prezentačních technik, technické pomůcky při prezentace a jejich využití, odbourání nervozity

Rámcový obsah
: verbální komunikace při prezentaci, neverbální komunikace při prezentaci, příprava prezentace, druhy technických pomůcek a jejich využívání, orientace na cílovou skupinu, základy rétoriky, procvičování prezentací s použitím videokamery, zpětná vazba účastníků, typy na odblokování nervozityKoučink
Časový rozvrh dle dohody

Cíl: podpora a rozvíjení silných stránek, zpětná vazba z praxe účastníků, stanovení osobních cílů

Rámcovým obsah
: na základě projednání z účastníkem koučinku aktivní reagování na problémy z praxe, podpora při rozvíjení silných stránek a odstraňování slabších, stanovení osobních cílů a jejich kontrolaMetoda 360
Cíl: stanovení osobních cílů pro rozvoj dovedností managementu a leadeship na základě výsledků z metody 360

Rámcový obsah: anonymní hodnocení stanoveného okruhu vedoucích pracovníků podle odsouhlasených kriterií, orientace na dovednosti a schopnosti leadership, projednání výsledků s jednotlivými hodnocenými, stanovení cílů pro jejich další rozvoj
Používané metody při tréninku:
Interaktivní trénink s procvičováním konkrétních situací, mezi jednotlivými tréninkovými dny fáze praxe pro uplatňování získaných znalostí s možností konzultace s trenérem, zpětná vazba účastníkům tréninku a závěrečná zpráva o výsledcích objednavateliCena:
Cena za jeden tréninkový den 5 000,- Kč bez DPH, v ceně jsou obsaženy veškeré náklady, to znamená materiály, které účastníci obdrží, oběd, dopolední a odpolední občerstvení atd.
 
 
 

Externí tréninky

 
Chcete se zlepšit Vy sám nebo chcete dovést jednotlivé spolupracovníky na úroveň druhých? Nechcete se tréninku zúčastnit společně s ostatními kolegy? Je Váš podnik decentralizován nebo chcete využít příležitosti a učit se od jiných oborů? V tom případě si objednejte náš externí trénink.
 
 
 

Interní tréninky

 
Pokud si přejete, aby školením prošlo více než osm Vašich zaměstnanců, objednejte si trénink zaměřený přímo na Vaši firmu. Každý trénink z naší nabídky pro Vás připravíme tak, aby byl Vaší firmě „šitý na míru“. Váš vedoucí tréninku Vám rád podá informace o dalších tréninkových koncepcích, které nabízíme, a to výhradně interně, v rámci firmy. Stanovení termínů pro tyto tréninky proběhne po dohodě s Vámi.
 
 
 
 
 
 
Máte dotazy? Neváhejte se zeptat!
 
Vaše dotazy rádi zodpovíme také e-mailem nebo telefonicky
na tel. čísle +420 224 229 635.